Algorytm postępowania podczas udzielania świadczeń stomatologicznych ograniczający ryzyko zakażenia koronawirusem oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego personelowi medycznemu.

 1. Pacjent stomatologiczny, wyrażający chęć stawienia się na wizytę w gabinecie stomatologicznym NZOZ PROF-MED Sp z o.o. zobowiązany jest do umówienia się na wizytę telefonicznie – 503 393 525 , gdzie informacji udzieli asystentka Katarzyna Rybczyńska.
 2. Kwalifikacja przyjęcia pacjenta na wizytę pilną, następuje najpierw po weryfikacji telefonicznej, ewentualnie po wstępnej rozmowie z lekarzem stomatologiem. Istnieje możliwość wypisania zdalnie e-recepty.
 3. Zanim nastąpi wizyta w pierwszej kolejności asysta ocenia stan zagrożenia telefonicznie.
  Pytamy w rozmowie telefonicznej czy pacjent w ciągu ostatnich 14 dni:
  – podróżował do obszarów ryzyka;
  – miał kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
  – miał kontakt z osobami z Covid-19;
  – miał kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
  – miał gorączkę, kaszel, zapalenie spojówek, trudności w oddychaniu, ból gardła, biegunka lub zespół grypowy.
 4. Pytamy również pacjenta jakim środkiem lokomocji dotarł do gabinetu.
 5. Po wstępnej weryfikacji pacjenta i uzyskaniu kwalifikacji do przyjęcia ( jeżeli na wszystkie pytania padnie odpowiedź NIE), termin wizyty zostanie ustalony telefonicznie przez rejestrację.
 6. Każdego pacjenta traktujemy jako potencjalnie zakażonego koronawirusem.
 7. Jeżeli pacjent nie skontaktuje się telefonicznie i przyjdzie bezpośrednio do gabinetu, należy zmierzyć mu temperaturę, upewnić się, że umył i zdezynfekował ręce przed wejściem, a następnie z nałożoną maseczką przez pacjenta przeprowadzić z nim wywiad epidemiologiczny w miejscu oddzielonym od pomieszczeń zabiegowych (pierwsza część poczekalni) oraz z zachowaniem co najmniej dwumetrowego odstępu interpersonalnego.
 8. Każdy pacjent musi być wprowadzony na listę adresową, tak aby mieć z nim stały kontakt telefoniczny lub mailowy. To samo dotyczy opiekuna prawnego.
 9. Z poczekalni usuwamy: czasopisma, ulotki, szkicowniki, kredki, książki dla dzieci, gry – w zasadzie wszystko, co może być podłożem, które sprzyja przetrwaniu wirusa.
 10. Pacjent o umówionej oczekuje przed wejściem do przychodni . NIE WCHODZI SAMODZIELNIE DO POCZEKALNI I GABINETU! Termin wizyty jest to czas rozpoczęcia oczekiwania na wizytę. Przy spóźnieniu większym niż 15 minut a obecności następnego pacjenta, przyjmiemy kolejnego pacjenta, a pacjent spóźniony zostanie przyjęty w dalszej kolejności lub innego dnia.
 11. Po wpuszczeniu do środka przez pracownika NZOZ PROF-MED Sp z o.o. – prosimy o zdjęcie odzieży wierzchniej – kurtka, płaszcz. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy pozostawić odzież w samochodzie. W przypadku pacjentów, którzy nie będę mogli podjechać pod gabinet własnym pojazdem, odzież wierzchnia będzie pozostawiana w poczekalni, jednak z góry uprzedzamy, że miejsce to może stanowić dodatkową strefę, w której może dochodzić do skażenia odzieży wirusem. Wszystkie drzwi otwierane są przez pracownika NZOZ PROF-MED Sp z o.o. , który wpuszcza pacjenta do środka.
 12. Pacjent na wizytę zobowiązany zgłosić się w maseczce i rękawicach ochronnych.
 13. Pacjent dezynfekuje ręce płynem przygotowanym przy wejściu, przechodzi przez śluzę do głównej poczekalni Przed dalszymi czynnościami pacjent zostaje zbadany termometrem bezdotykowym i będzie przyjmowany na wizytę jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37 °. Temperatura zostaje zapisana w ankiecie epidemiologicznej.
 14. Osoby towarzyszące nie będą mogły przebywać podczas trwania wizyty w gabinecie oprócz faktycznego opiekuna małego dziecka. Opiekun ma również mierzoną temperaturę na wejściu i wypełnia kartę epidemiologiczną. Przez cały czas ma założoną maseczkę.
 15. W poczekalni może być tylko jeden pacjent. Wszelkie ruchy pacjenta w poczekalni i gabinecie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum oraz połączone z ograniczonym dotykaniem powierzchni mebli, urządzeń oraz ścian.
 16. Przejście do gabinetu odbywać się będzie w towarzystwie personelu. Pacjent nie może samodzielnie otwierać drzwi gabinetu, ani dotykać przedmiotów poza dozownikami z płynem dezynfekcyjnym.
 17. Po wejściu do gabinetu pacjent pozostaje tylko z lekarzem oraz asysta, który zadaje mu ponownie pytania z karty epidemiologicznej. Pacjent podpisuje wywiad i zgodę na leczenie.
 18. Podczas wizyty pacjent musi bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. Pacjent zajmuje miejsce na fotelu i rozpoczyna wizytę od płukania ust 1% wodą utlenioną przez 30 sec. Odbywa się wstępna diagnostyka, możliwe jest wykonanie rtg punktowego.
 19. Lekarz stomatolog przyjmuje pacjenta samodzielnie. Asysta podaje wszelkie potrzebne instrumenty wyciągając je z szuflad, Lekarz ma tylko kontakt z pacjentem i odpakowanymi narzędziami wysuwanymi z pakietów przez asystę na asystor. To samo dotyczy środków opatrunkowych, leków, nici.
 20. Po zakończonej wizycie asysta wyprowadza pacjenta na zewnątrz pomieszczenia zabiegowego i zleca mu jak najkrótsze przebywanie w poczekalni. W toalecie pacjent myje i dezynfekuje ręce. Po nałożeniu okrycia o ile pacjent je pozostawił, asysta otwiera drzwi wyjściowe. Pacjent może opuścić bezpiecznie praktykę.
 21. Planowane są przyjęcia jednego pacjenta na godzinę.
 22. Personel medyczny powinien pamiętać również o ochronie zdrowia swoich rodzin, czyli po zakończonej pracy powinien umyć i zdezynfekować ręce przed wyjściem z gabinetu, nie dotykać niedezynfekowanych klamek oraz bezwzględnie umyć ręce po przyjściu do własnego domu.