Polityka jakości jest realizowana poprzez cele strategiczne:

  • badanie poziomu satysfakcji Pacjenta, w celu dostosowania naszej pracy do oczekiwań pacjentów i ich rodzin,
  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
  • usprawnienie przepływu informacji poprzez rozbudowę systemu informatycznego,
  • ciągłe doskonalenie.

Spełniając kryteria powyższej Polityki Jakości zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i ciągłego doskonalenia efektywności systemu. Polityka jakości jest znana oraz respektowana przez wszystkich pracowników NZOZ „Prof-Med” Sp. z o. o.

 

polityka jakości