W poradni medycyny pracy przyjmuje lek. med. Mariusz Cios. Udzielane świadczenia są odpłatne.

Badania profilaktyczne mogą być finansowane bezpośrednio przez klientów indywidualnych lub przez pracodawców. W naszej przychodni w ramach badania profilaktycznego wykonywane są niezbędne badania laboratoryjne. Można również otrzymać skierowanie na wykonanie rtg kaltki piersiowej.

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne wystawione przez firmę. Specjalista – kadrowiec zapisuje na skierowaniu opis stanowiska pracy (np. czy jest to: kierowca, praca na wysokości, praca przy komputerze, styczność z żywnością, itd.). Według zapisu określającego rodzaj wykonywanej pracy na skierowaniu należy zapisać się do odpowiedniego specjalisty:

  • praca na wysokości – okulista, laryngolog, neurolog, laboratorium,
  • praca przy komputerze – okulista, laboratorium,
  • kierowca – okulista, laryngolog, laboratorium,
  • inne – decyduje lekarz medycyny pracy.

Należy, jeżeli wymaga tego stanowisko wykonywanej pracy, udać się do specjalisty, a na końcu z kompletem badań do lekarza medycyny pracy.

W razie pytań – prosimy o kontakt z rejestracją.