Szanowni Pacjenci,

NZOZ PROF-MED Sp. z o.o. informuje, że po ponad miesięcznym okresie zawieszenia działalności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w związku z epidemią Covid-19, podejmujemy działania, aby rozpocząć przyjmowanie Pacjentów w kontakcie bezpośrednim (w niektórych przypadkach) oraz udzielania teleporad.
Proces uruchomienia wizyt bezpośrednich Pacjentów musi odbywać się w sposób bezpieczny dla wszystkich. Dlatego prosimy o zapoznanie się z procedurą obowiązującą w naszej placówce.

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.
Procedura dla Pacjentów:
1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
2. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 37,2°C wykluczy możliwość odbycia wizyty.
3. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „Karty wywiadu z pacjentem” związanej z Covid-19.
4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy .
5. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie.
6. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
7. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

Pozostałe informacje dla Pacjentów:
1. Poradnia lekarza POZ nadal udziela teleporad. Po konsultacji telefonicznej, w koniecznych sytuacjach lekarz może zakwalifikować Pacjenta do wizyty bezpośredniej. Wykonujemy również szczepienia dzieci po umówieniu telefonicznym.
2. Poradnia lekarza Medycyny Pracy tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z lekarzem.
3. Zakład Rehabilitacji świadczy usługi wg obowiązujących procedur, nr do rejestracji : 566 666 977.
4. Gabinet stomatologiczny świadczy usługi wg obowiązujących procedur, nr do rejestracji 503 393 525.
5. Punkt pobrań nadal pozostaje zamknięty.

Powyższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych

ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE REHABILITACJI